Om Værkstedet

 

Formålet.

Værkstedets formål er at kunne tilbyde en kreativ fritid efter overgangen til pension, efterløn eller førtidspension.

Bygningerne.

Værkstedet er indrettet i bygninger, hvor der tidligere var en maskinfabrik. Vi råder over mere end 900 m2.

Bestyrelsen.

Medlemmerne vælger på den årlige generalforsamling en bestyrelse, hvis opgave er at varetage brugernes interesser.

Driften.

Aarhus kommune varetager den daglige drift og ledelse af værkstedet Østergade 40.

Medlemmer.

Værkstedet er for både mænd og kvinder. Det er en betingelse at du er pensionist eller efterlønner, og bosat i Aarhus kommune. Til gangbesværede findes der stolelifte mellem etagerne. Det er ingen betingelse at du er faglært. På Værkstedet kan du ikke få arbejde udført af andre, men du kan altid få et godt råd og en hjælpende hånd. Du skal selv sørge for de materialer, du skal bruge. I mindre omfang findes der materialer på Værkstedet, som du kan købe. På Værkstedet er der ingen egentlig produktion. Der fremstilles kun hvad den enkelte ønsker at lave.

Kontingent.

Der betales et årligt medlemskontingent, der pt. udgør kr. 75,00

Kontingentet anvendes bl.a. til nyanskaffelser.

Åbningstider.

Værkstedet har åbent dagligt fra 8:00-15:00

Brugermøder.

 

Parkering.

Parkering af biler ved Værkstedet er et problem, idet Værkstedet ikke råder over parkeringsplads.

   
© Copyright Værkstedet 2014. All rights reserved.